www.kvant.sk
„LIMS - Laboratory Information Management System“
www.lims.sk
 
LIMS - Laboratory Information Management System

Laboratory Information Management System

LIMS Automatizácia v laboratóriách vytvára nové požiadavky na automatizovanie správy informácií, rýchlejší obrat dát a zlepšený prístup k informačným zdrojom. Za posledné desaťročie implementácia nových počítačom riadených laboratórnych systémov, prinútila moderné laboratória implementovať i nové systémy správy a spracovania informácií. Tieto systémy známe ako LIMS (systém správy informácií v laboratóriach), umožňujú laboratóriam maximálne zfektívniť a racionalizovať prácu v tíme a tak poskytnúť vyššiu kvalitu svojich výstupov.

SIMS

SIMS (science information management system) je novy modul pre riesenie Evidence2. Science Information Management System je moderný, projektovo-orientovaný a spoľahlivý vedecký informačný systém, ktorý umožňuje prehľadné projektové riadenie, riadenie ľudských zdrojov, prístrojového vybavenia a spracovanie meraní, expertíz, dátových štruktúr. Viac info v sims_katalog.pdf