www.kvant.sk
„LIMS - Laboratory Information Management System“
www.lims.sk
 

Program Genotype umožňuje vytvárať a vyhodnocovať databázu (alebo niekoľko databáz) obsahujúcich údaje o ľubovoľnom počte osôb popísaných množinou základných charakteristík (meno, pohlavie, atď.) a určených genotypov počtom polymorfných genetických oblastí (tzv. genetic loci) s kodominantnými alelami. Je obzvlášť určený pre uchovávanie a vyhodnocovanie údajov o DNA polymorfizmoch(SNPs, RFLPs, VNTRs, STRs), avšak tiež môže byť použitý pre iné genetický polymorfné systémy zahŕňajúch polymorfizmy mytochondriálnej DNA ako aj DNA chromozómu Y. S programom Genotype môžete pracovať s rôznymi databázami súšasne, nech majú akýkoľvek počet populácií. Genotype prichádza ako výsledok spolupráce vedcov Oddelenia molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a softvérových analytikov súkromnej spoločnosti Kvant s.r.o.
Verzie programu

Genotype je dostupný v troch rôznych verziách . Všetky verzie majú spoločné základné charakteristiky databázy a každá z nich umožňuje zadať základné populačno-genetické parametre(alely a frekvencie jednotlivých genotypov), ukazatele H, PIC a PGI).

Genotype Crimi


verzia umožňuje vyhľadať v databáze jedinca so špecifikovanou kombináciou genotypov alebo alel a stanoviť početnosť tejto kombinácie, je teda vhodná predovšetkým pre účely kriminalistickej identifikácie.

Genotype Paternity


verzia umožňuje stanoviť pravdepodobnosť otcovstva (W) resp. index paternity (PI) a pravdepodobnosť vylúčenia z otcovstva (Pe) v špecifikovanej trojici matka – dieťa –označený muž, je teda vhodná predovšetkým pri riešení spornej paternity. Verzia umožňuje taktiež stanoviť pravdepodobnosť otcovstva a index paternity pre dvojicu dieťa – označený muž (v prípade, že matka nie je vyšetrená), resp. index príbuznosti (RI) v prípadoch keď nie je vyšetrený označený muž, ale iba jeho rodičia (rodič), alebo súrodenec.

Genotype Professional


kombinuje možnosti verzií Crimi a Paternity