www.kvant.sk
„LIMS - Laboratory Information Management System“
www.lims.sk
 

Software Fibres v3.0 je navrhnutý pre automatické rozpoznávanie vláken v skenovaných farebných obrázkoch (vzoroch) v laboratóriách súdnej analýzy. Nie je potrebné žiadne špeciálne zariadenie, riešením je použitie USB skeneru. Pokročilý farebný filter a špeciálne režimi zobrazenia poskytujú jednoduchý nástroj pre triedenie a porovnávanie vláken ako aj ich selekciu podľa zvolenej farby. Všetky informácie o detekovaných vláknach je možné následne uložiť a vyhľadávať vlákna, ktoré prešli farebným filtrom.
FeaturesUser Interface


Fibres v3.0 bežia na operačných systémoch Windows, a preto podporujú množstvo štandardných prvkov tohoto prostredia(napríklad načítavanie a ukladanie obrázkov, tlač, približovanie obrázku - zoom a iné).

Analýza obrazu


Analýza obrazu je rozdelená do dvoch krokov:

  • najskôr je dôležité orezať pozadie obrázku, aby sa odstránili prebytočné informácie - Fibres v3.0 využívajú špeciálny algoritmus, ktorý tento krok urobí za Vás.
  • potom nasleduje samotná detekcia vláken v obrázku

Detekcia vláken


Na detekciu vláken sa využívajú sofistikované algoritmy. Po tejto etape analýzy može používateľ vidieť zoznam detekovaných vláken s ich priemernou farbou a pozíciou v snímku. Každé vlákno je zvýraznené čiernou maskou(záleží na režime zobrazenia).

Režimy zobrazenia


Režimy zobrazenia umožňujú zobraziť iba relevantné vlákna. Aplikácia Fibres umožnuje tri režimi zobrazenia:
  • original image - užívateľ vidí pôvodný obrázok
  • keletons of the detected fibres - zobrazujú sa iba kostry vláken spolu s ich priemernou farbou
  • schematic mode - zobrazujú sa iba krížiky reprezentujúce jednotlivé vlákna