www.kvant.sk
„LIMS - Laboratory Information Management System“
www.lims.sk
 

Evidence je softvérový produkt navrhnutý pre spracovanie a menežment laboratórnych informácii. Poskytuje široké spektrum aktivít, ktoré podporujú a uľahčujú prácu v laboratóriu. Evidence tiež zlepšuje bezpečnosť vďaka správe používateľských práv a logovania. Bezpečnosť dát je zabezpečená technológiou RAID5i a automatickým zálohovaním. Evidence pracuje na klient - server architektúre a je vhodný pre všetky typy laboratórii. Okrem toho umožňuje navrhovať individuálne expertízy a tiež podporuje prihlasovanie pomocou biometrických zariadení. Systém spĺňa požiadavky ISO9001, ISO17025 a GLP. Vďaka Evidence bude všetko vo vašom laboratóriu pod kontrolou a zároveň efektívne.


FunkcieOznačovanie vzoriek čiarovými kódmi


 • tlač vlastných čiarových kódov
 • manipulácia so vzorkou cez načitavanie kódu
 • rýchly prístup a správa vzoriek
 • nezameniteľnosť vzorky
 • lineárne a 2D čiarové kódy

ISO 9001 & ISO 17025


 • dizajnér procesov
 • modul manažmentu dokumentov
 • modul auditov
 • modul pre rozdeľovanie úloh a mnoho ďalších

Zabudované fotografovanie


 • digitalizácia obrazu
 • podporuje digitálne fotoaparáty rady Olympus Camedia
 • okamžitý videonáhlad pred fotením
 • priame fotenie bez fyzickej manipulácie
 • vytvorenie dokumentačnej stanice
 • možnosť pripojiť fotoaparát k mikroskopu

Trasovateľnosť vzorky


 • manažment pohybu vzorky
 • príjem, výdaj, likvidácia vzorky
 • história práce so vzorkou
 • zabezpečenie pred neoprávnenou manipuláciou so vzorkou

Výstupné reporty


 • štatistické spracovanie údajov
 • využíva štandard Crystal ReportsTM
 • uživateľ má možnosť zadefinovať si vlastné tlačové zostavy
 • možnosť priamej tlače zo systému
 • výstup do štandarných formátov Word, Excel, Pdf, Rtf