www.kvant.sk
„LIMS - Laboratory Information Management System“
www.lims.sk
 
LIMS - Laboratory Information Management System

Profil spoločnosti

Spoločnosť Kvant spol. s r. o. vznikla v r. 1995. Za roky svojej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov,  získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80% jej výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta. Okrem toho sa venuje aj distribúcii technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu , priemyslu a vzdelávania. Od roku 2004 má spoločnosť zavedený systém ISO 9001:2008.


V súčasnosti sa aktivity spoločnosti rozdeľujú do piatich základných oblastí, čo viedlo k vytvoreniu nasledujúcich oddelení:

Oddelenie tvorby špeciálneho softvéru a hardvéru

Hlavným zameraním oddelenia je vývoj a výroba softvéru, podporných elektronických a optických systémov podľa potrieb zákazníka. Viac  informácií o uvedených aplikáciach nájdete na www.meranie.sk, www.dip.sk, www.lims.sk. V tejto oblasti bolo realizované množstvo projektov. Napríklad: 

 •  „Expertné systémy pre kriminalistiku – balistika, písmoznalectvo, grafická diagnostika“
 • „LIMS – laboratórny informačný riadiaci systém pre kriminalistiku“
 • „Vývoj vysokorýchlostnej kamery na báze kamery AVT PIKE“
 • „Vývoj systému na meranie a kontrolu ložísk“
 • „Vývoj bezkontaktného meracieho systému na meranie drsnosti a zvlnenia dreva“
 • „Vývoj automatického meracieho systému AMS pre kontrolu výroby pružín“
 • „Vývoj automatického meracieho systému AMS pre kontrolu výroby sklenených výrobkov pre farmaceutický priemysel“
 • „LIMS pre DNA laboratória“
 • „Expertné systémy na mineralogickú analýzu pre cementáreň Ladce“
 • „Analýza opotrebovania mlecej náplne mlyna v cementárni Ladce“
 • „Vyhodnocovanie spektra vlákien pre forézne účely – Kriminalistický ústav Bratislava“
 • „Projekt sledovania a riadenia žeriavu s nosnosťou 300t a presného navádzania bremien do reaktora.“
 • „Ovládanie laserového scanovacieho a gravírovacieho systému“
 • „Meranie a vyhodnocovanie deformácie telies“
   „Meranie vibrácii a vibračná analýza s možnosťou pripojenia ľubovoľného snímacieho prvku vrátane laserového“
 • „Návrh, vývoj a výroba systémov kontroly kvality, priamo vo výrobnom procese alebo v kontrolnom laboratóriu, využívajúcich optickú a špeciálnu techniku“
 • „Systém merania a vyhodnocovania prachových zloží a rozmerová spektrálna analýza“
 • „Profilometrické kontrolné systémy

Oddelenie špeciálnej meracej techniky

Zameriava sa na dodávku špeciálnych prístrojov a poskytovanie servisu na tieto zariadenia. Napríklad:

 • Systémy kontroly kvality, realizácia vybavenia laboratórií univerzít pre Slovenskú Akadémiu Vied.
 • Systémy pre kriminalistiku a políciu: Technika pre kriminalistické a expertízne účely, kontrolu dokumentov a bankoviek, zariadenia pre operačné jednotky polície ako napríklad detektory drog a výbušnín.
 • Termovízne kamery a infračervené detektory, elektrónové a scanovacie mikroskopy.

Optické zariadenia a spracovanie obrazu

Oddelenie dodáva mikroskopy, mikrotomy, kamery, objektívy, svetelné zdroje, rôzne optické prístroje a komponenty. Je možné navrhnutie a vyrobenie špeciálnej optiky podľa požiadavok, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale aj v oblasti blízkeho i ďalekého IČ spektra. S tým výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie. V súčastnosti najväčší záujem je o snímanie obrazu CCD a CMOS kamerami a jeho vyhodnocovanie pomocou špeciálnych softvérových systémov. Viac informácií na www.mikroskopy.sk, www.optika.sk, www.kamery.sk

Medzi dodávanými komponentami pre digitálne spracovanie obrazu patria digitálne kamery s vysokým rozlíšením, vysokorýchlostné a termovízne kamery. Komplexné riešenia a aplikácie digitálneho spracovania obrazu a súvisiace aplikácie nájdete na  www.dip.sk a www.visionsystems.sk.

Lasery a laserové systémy

Veľmi široká oblasť, ktorá v posledných rokoch zaznamenáva výrazný rozvoj najmä vďaka novým technológiam v polovodičovej technike, zahŕňa vývoj, výrobu a distribúciu laserových systémov:

Didaktická a prezentačná technika

Oddelenie didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky.

Distribúcia sa dotýka najmä výučby fyziky, chémie, technických predmetov a biológie. Taktiež dodáva komplexné riešenia jazykových, fyzikálnych, chemických a multimediálnych laboratórii pre školy. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.skola.sk.

V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky pre výučbu fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a výrobky exportujeme do celého sveta. Viac nájdete na www.forschool.eu.

Významná časť ponuky je zameraná na prezentačnú techniku: datavideoprojektory (www.projektory.sk), interaktívne tabule(www.mimio.sk),  premietacie plátna (www.tabule.sk).